Fundación USC Deportiva USC
Inicio > A Fundación > Emprego

Emprego

Convocatorias

Neste momento non hai procesos abertos

Procesos finalizados

Contratación dun/ha Técnico/a Deportivo/a con Especialidade en Actividades Acuáticas

Contratación dun/ha monitor/a de actividades de deportes de raqueta

Contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo

Listaxes de espera