Fundación USC Deportiva USC
Inicio > A Fundación > Emprego

Emprego

Convocatorias

Neste momento non hai procesos abertos

Procesos finalizados

Contratación dun/ha Técnico/a Deportivo/a con Especialidade en Actividades Acuáticas

Contratación dun/ha monitor/a de actividades de deportes de raqueta

Contratación dun/ha coordinador/a e monitor/a con especialidade en taekwondo

Listaxes de espera

  1. Lista de agarda técnico deportivo con especialidade en actividades acuáticas
  2. Bolsa de traballo monitor deportivo en actividades de raqueta
  3. Lista de agarda coordinador e monitor deportivo con especialidade en taekwondo
  4. Bolsa de traballo monitor e/ou coordinador de atletismo
  5. Bolsa de traballo monitor de actividades medio natural
  6. Lista de agarda monitor deportivo multidisciplinar
  7. Bolsas de traballo monitores actividades deportivas