Fundación USC Deportiva USC
Inicio > A Fundación > Contacto

Contacto

 Pode poñerse en contacto coa Fundación USC Deportiva para solicitar información ou achegarnos os seus pareceres ou suxestións:

  • A través do teléfono: 881 97 53 99
  • Na sede da Fundación:
    Edificio Emprendia, planta primeira S1
    Campus Vida
    15782 Santiago de Compostela
  • Escribíndonos unha mensaxe ao correo electrónico: infoping@fundacionuscpong.gal