Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actividades > Cursos de formación

Cursos de formación

A Fundación USC Deportiva desde o ano 2013 impulsou a organización de cursos, xornadas, seminarios, monográficos formativos dirixidos a aquelas persoas que teñan inquietudes polos diferentes temas que se programan.

Para a realización desta formación a Entidade nalgunhas ocasións conta con profesionais especialistas nas diferentes temáticas externos á Fundación. Noutras ocasións, son os propios profesionais da Entidade os que imparten a formación.

Na actualidade van máis de 15 cursos formativos organizados desde o ano 2013.