Fundación USC Deportiva USC
Inicio > Actividades > Actividades > Cartafol de actividade

Cartafol de actividade

   

V Curso de iniciación á meditación e o mindfulness

Sábado 16 de novembro de 2019
Este seminario está enfocado a todas aquelas persoas que queran achegarse ao mundo da Meditación e do Mindfulness. Os contidos serán principalmente de carácter práctico e resaltarán os beneficios que comportan as técnicas de relaxación e a meditación, como a redución significativa do estrés, a mellora da capacidade de concentración e atención, así como da respiratoria, o fortalecemento das relacións tanto persoais como familiares e sociais ou a sensación de benestar físico e psicolóxico, axudando na recuperación de distintas doenzas.

Tratarase de dar resposta ás seguintes cuestións:

 • Que é o Mindfulness?
 • Que novidades presenta con respecto á meditación clásica?
 • Que beneficios reporta esta técnica da atención plena?
 • Canto tempo é nesesario practicala? Require de cualidades ou destrezas específicas?
 • Como podemos poñer en práctica o Mindfulness na nosa vida diaria?
 • En que se basea o éxito do Mindfulness?
 • Por que se aconsella facer Mindfulness?

Obxectivos do mindfulness para a saúde e redución do estrés

 • Aprender ferramentas  e habilidades que mellorarán a capacidade de manexar o estrés e as condicións de saúde relacionadas co estrés.
 • Responder eficazmente a situacións estresantes da vida (traballo, carreira, relacións familiares, enfermidade ou determinadas condicións médicas).
 • Aumentar a enerxía e a productividade.
 • Incrementar a concentración, o foco atencional.
 • Aumentar a relaxación física e mental.
 • Mellorar a comunicación e as relacións interpersonais.
 • Reducir a preocupación polo futuro ou as obsesións co pasado, permitindo unha evaluación máis clara do que está a suceder no presente.

Contidos

 • Por que meditamos? Meditación do mencer.
 • Meditación ou mindfulness? Adentrándonos nas palabras.
 • Atención plena. Camiñata meditativa.
 • Aproximación ás distintas tradicións da Meditación: a Meditación Ch’an-Zen e a Meditación Vipassana.
 • Qi Gong para principiantes. Meditación en pé.
 • Mindfulness no día a día. Meditación e respiración.
 • Posturas de relaxación e meditación.
 • Conciencia corporal e da respiración.
 • Respiración sentado/a con alongamentos. Asanas de ioga para principiantes.
 • A meditación e o mindfulness como terapias antiestrés. Mindful Eating.
 • Ensinar meditación aos máis pequenos. Meditando na familia ou na escola.

Profesor: Amancio Rial Bouza

Amancio Rial Bouza leva máis de trece anos impartindo ensinanzas de Tai chi, Kung fu, técnicas de meditación e danza no Club Deportivo da Universidade de Santiago e actualmente na Fundación USC Deportiva. Asemade, realizou seminarios e charlas sobre meditación e movemento nas facultades de Filosofía e Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Dirixiu durante anos as actividades de ioga-pilates, masaxe e acupuntura na empresa Dinahosting S.L., onde asesoraba aos traballadores en coidados da saúde. Experto en artes marciais chinesas, é membro fundador da Asociación Cultural Carauta para o estudo e práctica da meditación e o movemento. Ten viaxado por Asia e traballado con varios Mestres no campo das artes marciais e das distintas técnicas de meditación e relaxación.

Data e horario

  • Sábado 16 de novembro de 2019
  • De 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30 horas.

  Lugar

  Aula de Ensaios da Residencia Universitaria Monte da Condesa
  Campus Vida, s/n (Santiago de Compostela)

  Prezo

  • 47 € (sen comida)
  • 52,70 € (con comida incluída no Restaurante Monte da Condesa)

  Número de prazas

  O curso contará cun máximo de 15 prazas e un mínimo de 6. En caso de non acadarse o mínimo establecido procederase á anulación do curso e á devolución das taxas aboadas.

  Inscrición

  Pode inscribirse calquera persoa maior de 16 anos que o desexe xa que non é necesaria experiencia previa. As prazas iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.

  O prazo de inscrición comezará no momento da publicación do curso na páxina web da Fundación USC Deportiva. No caso de que o día 13 de novembro non se teña chegado ao mínimo de participantes procederase á anulación do curso. De ter chegado ao mínimo de persoas inscritas nesa data pero haber aínda prazas libres, continuará aberto o prazo de inscrición.

  A inscrición considerarase feita unha vez cuberto o formulario on line e enviado o xustificante do pagamento do curso (no caso de optar polo pagamento on line non é preciso enviar este xustificante).

  É obrigatorio enviar tamén por correo electrónico a info@fundacionuscdeportiva.org a cláusula informativa cuberta e asinada.

  Forma de pagamento

  Existen dúas formas de facer o pagamento:

  1. On line
  2. Facendo un ingreso ou transferencia nalgún dos seguintes números de conta e facéndonos chegar o xustificante escaneado, correo postal ou traéndoo presencialmente á sede da Fundación.

  Caixa Rural Galega: ES82 3070 0035 2660 6938 4920
  Abanca:  ES07 2080 0388 2730 4000 0932

  Correo electrónico: info@fundacionuscdeportiva.org
  Enderezo: Edificio FEUGA. Despachos 2 e 3. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 15705 Santiago de Compostela

  Material necesario

  As persoas participantes na actividade deben levar roupa deportiva, calzado cómodo, unha pequena manta e auga. Aqueles que teñan zafu, zafutón, banco de meditación, etc., poden levalos.

  Renuncia á praza e devolución de ingresos

  As cantidades pagadas só serán devolvidas cando non se poida utilizar o servizo por causa de forza maior non imputable á persoa interesada. Estas causas deberán ser debidamente xustificadas na solicitude de devolución que se formule, debendo achegar a esta os documentos xustificativos que en cada caso correspondan. Fóra destes casos, non se efectuarán devolucións das cantidades pagadas.

  A inscrición na actividade supón a aceptación e o compromiso destas normas.